İcra imtihanı 2022 ne vakit, nasıl başvurulur? İşte fiyatı ve imtihan kılavuzu…

Zakariya

New member
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, 410’u açıktan 140’ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak.

Kaideleri sağlayan adaylar, İcra Müdürlüğü Sınavı’na girebilecek.

2022 İcra imtihanı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

İmtihana katılacak adaylar müracaat sürecine ait ayrıntıları yayımlanan müracaat kılavuzu ile öğrenebiliyor.

Pekala icra imtihanı ne vakit 2022? İcra müdürlüğü imtihan başvurusu nasıl yapılır, imtihan fiyatı ne kadar? İşte kaideleri ve ayrıntılar…

2022 İCRA İMTİHANI NE VAKİT?

2022 İcra imtihanının yapılacağı tarih muhakkak oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya bakılırsa; Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme İmtihanı, 3 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.


MÜRACAAT KURALLARI

İmtihana başvurmak için;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Yazılı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1987 ve sonrasındasında olanlar),

3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet kısmı yahut adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 yahut 6352 olanlar), tahsil yabancı ülkede yapılmış ise denklik dokümanı almış olmak gerekmektedir.

ATAMA KURALLARI

4- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü unsurunda belirtilen aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve sonrasındasında olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet kısmı yahut adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 yahut 6352 olanlar), tahsil yabancı ülkede yapılmış ise denklik dokümanı almış olmak,

d) bakılırsav yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması kararı olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak kuralı aranır.


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İMTİHAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme İmtihanı için müracaatlar ÖSYM Müracaat Merkezleri aracılığıyla yahut ferdi olarak yapılabilecek.

İmtihana müracaatta HES kodu bilgisi alınacağından adayların, imtihana müracaat süreci yapmadan yahut müracaat için müracaat merkezlerine gitmedilk evvel HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sıhhat Bakanlığının ‘Hayat Konuta Sığar’ internet adresinden ulaşabileceklerdir.


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İMTİHAN FİYATI 2022

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcılarını seçme imtihanı için müracaat fiyatı 300 TL olarak belirlendi. Adaylar imtihan fiyatını ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) sistemi üzerinden yapabilecek.

İmtihana girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine 300,00 TL imtihan fiyatı yatıracaklar. Adaylar, banka/ATM’den imtihan fiyatı ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, imtihana müracaatlarını yaptıktan daha sonra imtihan fiyatını yatırmalıdır. Geç müracaat gününde müracaat yapan adaylar imtihan fiyatını birebir gün %50 artırımlı olarak (450,00 TL) yatıracaklar.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖSYM İMTİHAN KILAVUZU 2022